Garantievoorwaarden

Belangrijke informatie betreffend garantie

LET OP: We wijzen er nadrukkelijk op dat Janome Europe B.V. geen garantie biedt voor machines die niet aangekocht zijn bij geautoriseerde verkooppunten in betreffende landen, namelijk Nederland, België en Duitsland (via Janome Deutschland).

Janome Europe B.V. geeft 5 jaar garantie op alle naaimachines (behalve het SewMini / SewMiniDX / SewMiniDX2-model en specifieke uitzonderingen) bij normaal huishoudelijk gebruik. De factuur van de vakhandelaar of speciaalzaak is het garantiedocument. Janome Europe B.V. biedt geen garantie voor machines, onderdelen of reparaties die buiten Nederland en België of bij een niet officieel erkende vakhandelaar zijn gekocht of uitgevoerd.

Als u gebruik wilt maken van de service van een webwinkel, controleer dan de locatie van de dealer en of deze een aangesloten Janome vakhandelaar is. Gebruik indien nodig de dealerzoekfunctie. Janome raadt aan om te kopen bij geautoriseerde verkooppunten in Nederland en België om service na aankoop te garanderen.

Janome Europe heeft zich tot het uiterste ingespannen zodat uw product aan al uw eisen voldoet.

1. Op uw Janome naaimachine bestemd voor huishoudelijk gebruik heeft u garantie:

Op alle delen voor een periode van 5 jaar met uitzondering van de Janome MB-7 waarvoor een garantieperiode geldt van 2 jaar, vanaf het moment van de aankoop van een nieuwe machine.

Dientengevolge verplichten wij ons elk onderdeel dat materiaal- of constructiefouten zou vertonen gratis te vervangen of te repareren mits de machine voor normaal huishoudelijk gebruikt wordt aangewend.

1A. Op uw Janome MB-7 heeft u bij professioneel gebruik op alle mechanische en elektrische/elektronische delen 1 jaar garantie.

2. Deze garantie is uitgeschreven uitsluitend op naam van de koper en is niet overdraagbaar aan derden en Janome is niet verantwoordelijk voor materiele of andere schade ontstaan door onjuist gebruik of verwaarlozing van de machine, raadpleeg derhalve uw handleiding voor het juiste gebruik van uw machine.

Deze garantie vervalt wanneer veranderingen of reparaties worden uitgevoerd door een ongekwalificeerd persoon, en/of het machinenummer veranderd of onleesbaar.

Alle werkzaamheden dienaangaande zullen in rekening worden gebracht.

Onderdelen die niet onder deze garantie vallen zijn: naalden spoeltjes, spoelhuis, lampjes, koolborstels, veertjes, kunststofdelen en componenten, grijper, garenpen, draadinrijger, handgreep, messen en andere onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage.

3. Voor alle eventuele reparaties moet de koper zich eerst tot de Janome dealer wenden.

Voor reparaties aan huis kunnen kosten in rekening worden gebracht. U kunt uw machine of een gedeelte van de machine naar ons toezenden mits wij dit schriftelijk hebben bevestigd.

4. Na afloop van de normale garantieperiode komen alle transport- en onderdelenkosten ten laste van de koper.

5. Uw aankoopcontract of factuur zal als garantiebewijs dienen en bij een eventuele reparatie worden gecontroleerd.

6. Deze garantie zal geen nadelige gevolgen hebben voor afspraken die u middels het verkoopcontract met de Janome dealer heeft gemaakt.

7. Deze garantie is alleen geldig in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland.

8. Deze garantie heeft geen gevolgen voor de rechten voor u als consument die voortvloeien uit nationale wetgeving op de verkoop van consumptiegoederen.

Op zoek naar de perfecte naaimachine?

JANOME heeft het voor je!